This page uses Unicode Font
 

ராகம்: சிந்துபைரவி

தாளம்: திஸ்ரம்

படம்: சிவகவி

இயற்றியவர்: பாபநாசம் சிவன்

இசை: G ராமனாதன்

பாடியவர்: தியாகராஜ பாகவதர்

 

வதனமே சந்திர பிம்பமோ

மலர்ந்த ஸரோஜமோ - வதனமே

 

மாரனம் போ நீள்விழியோ

மதுர கானமோ மின்னு

மோகனத்துடி யிடையாள் அன்ன மோ

மடப்பிடி நடையாள்

புன்னகைத்தவழ் பூங்கொடியாள்

புவன சுந்தரியாள் - வதனமே